อำเภอบางละมุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อำเภอบางละมุง
แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอบางละมุง
Cquote1.png ชายหาดงามตา เมืองพัทยาขึ้นชื่อ
เลื่องลือเกาะล้าน ตำนานพัทยา
ล้ำค่าวัดญาณฯ
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอบางละมุง
อักษรโรมัน Amphoe Bang Lamung
จังหวัด ชลบุรี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2004
รหัสไปรษณีย์ 20150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 727 ตร.กม.
ประชากร 238,638 คน (พ.ศ. 2553)
ความหนาแน่น 336.09 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
พิกัด 12°58′36″N, 100°54′48″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 2480, 0 3822 1124
หมายเลขโทรสาร 0 3822 2025 ต่อ 115

อำเภอบางละมุง คืออำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุร มีพื้นที่รวมประมาณ 727 ตารางกิโลเมตร หรือ 469,021 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะมีศาสนาอื่นบ้างเป็นกลุ่มย่อย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางละมุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากอำเภอเมืองชลบุรไปทางใต้ประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีราชา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านฉาง (จังหวัดระยอง)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสัตหีบ
 • ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย

ประวัติ

อำเภอบางละมุงแต่เดิมมีฐานะเป็นเมืองบางละมุง ตั้งอยู่ที่บ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง จนถึงปี พ.ศ. 2444 ได้ยุบเมืองบางละมุงเป็นอำเภอขึ้นต่อจังหวัดชลบุรี โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บริเวณริมคลองนกยาง ซึ่งขณะนั้นบริเวณดังกล่าวเป็นท่าน้ำที่สำคัญทั้งทางด้านการคมนาคมและเป็นที่ชุมนุมของเรือสินค้าต่าง ๆ ต่อมาคลองนกยางตื้นเขินไม่สะดวกต่อเรือสินค้าต่าง ๆ จะล่องเข้าออก ทั้งสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะขยายชุมชนให้กว้างขวาง นายอำเภอสมัยนั้น คือ นายเจิม (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสัตยานุกูล) จึงย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่ใหม่บริเวณริมทะเลในตำบลนาเกลือ เมื่อ พ.ศ. 2452

ในปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่ตำบลสัตหีบเป็นกิ่งอำเภอขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอบางละมุง จนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงยกฐานะกิ่งอำเภอสัตหีบขึ้นเป็นอำเภอสัตหีบ แยกออกไปจากอำเภอบางละมุงโดยสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2495 เกิดวาตภัยร้ายแรง ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอพังเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการชั่วคราวที่โรงเรียนบางละมุง ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ต่อมา พ.ศ. 2496 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่บริเวณใกล้ ๆ กับโรงเรียนบางละมุง และได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการจนทุกวันนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางละมุงแบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 61 หมู่บ้าน

1. บางละมุง (Bang Lamung)
2. หนองปรือ (Nong Prue)
3. หนองปลาไหล (Nong Pla Lai)
4. โป่ง (Pong)
5. เขาไม้แก้ว (Khao Mai Kaeo)
6. ห้วยใหญ่ (Huai Yai)
7. ตะเคียนเตี้ย (Takhian Tia)
8. นาเกลือ (Na Kluea)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางละมุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เมืองพัทยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองปรือ บางส่วนของตำบลหนองปลาไหล บางส่วนของตำบลห้วยใหญ่ และตำบลนาเกลือทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองหนองปรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือ (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยา)
 • เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางละมุง
 • เทศบาลตำบลบางละมุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางละมุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง) ตำบลหนองปลาไหล (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล) และบางส่วนของตำบลตะเคียนเตี้ย
 • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยา)
 • เทศบาลตำบลโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางละมุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล (เฉพาะนอกเขตเมืองพัทยาและเทศบาลตำบลบางละมุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วทั้งตำบล

เศรษฐกิจ

 • อาชีพหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การประมง
 • อาชีพเสริม ได้แก่ บริการนักท่องเที่ยวทุกประเภท ค้าขาย
 • จำนวนธนาคาร มี 34 แห่ง
 • จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 15 แห่ง

สังคม

 • โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, โรงเรียนบางละมุง , โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา
 • มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย

ประชากร

 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 73,003 คน
 • จำนวนประชากรชาย รวม 35,042 คน
 • จำนวนประชากรหญิง รวม 37,961 คน
 • ความหนาแน่นของประชากร 100 คน/ตร.กม.

ศาสนสถาน

 • วัด
  • พระอารามหลวง 1 แห่ง
  • วัดราษฎร์ 46 แห่ง
 • โบสถ์ 4 แห่ง
 • มัสยิด 8 แห่ง
 • อื่น ๆ 1 แห่ง

การคมนาคม

 • ทางบก
  • รถยนต์ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3, 7, 36, 331
  • สถานีขนส่ง : ขนส่งรุ่งเรือง, ขนส่งนครชัยแอร์, ศรีมงคลขนส่ง
  • สถานีรถไฟ : สถานีรถไฟบางละมุง, สถานีรถไฟพัทยา, ป้ายหยุดรถพัทยาใต้, ป้ายหยุดรถวัดญาณสังวราราม
 • ทางน้ำ
  • ท่าเรือขนส่งโดยสาร : ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย
  • ท่าแพขนานยนต์ : -
 • ทางอากาศ
  • ท่าอากาศยาน : -