การจัดตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ

22
ส.ค.
    2016-08-22 12:04:29   
    1081
   admin
การจัดตู้ปลา
            การจัดตู้ปลาเป็นศิลปะที่เกี่ยวโยงกับความงามของธรรมชาติ  ซึ่งมนุษย์สัมผัสได้  และผลที่ได้รับคือช่วยให้อารมณ์และจิตใจสดชื่นผ่องใส  การจัดตู้ปลานั้นย่อมซ่อนเร้นความลึกลับ   และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใต้พื้นน้ำไว้ในตัว  ซึ่งสิ่งซ่อนเร้นเหล่านี้ยากที่จะนำมาตีแผ่นบอกเล่าให้ละเอียดลงไปได้  แต่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ตื่นเต้นเมื่อแรกเห็นและผ่านสายตาทั้งที่มีความสูง  ความกว้าง  สีสันและความลึกในตัวเอง  ซึ่งสิ่งดังกล่าวที่ได้อ้างอิงประกอบขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกและมโนภาพที่ดีงามต่อธรรมชาติที่นับวันจะน้อยลงไปทุกที
 
ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดตู้ปลา
 การจัดตู้ปลาในปัจจุบันได้รับความนิยมไม่แพ้การจัดสวนหย่อม  การจัดสวนถาด – สวนแก้ว ซึ่งจะเห็นจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน  นักศึกษา  หรือการจัดประกวดการแข่งขันการจัดตู้ปลาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน  หรือแม้แต่การจัดประดับตกแต่งโชว์ความสวยงามตามห้างร้านค้าต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและร่างกายของมนุษย์ในสังคมไทยให้ดีขึ้นประโยชน์
ของการจัดตู้ปลา 
1.      ช่วยให้พื้นที่เฉพาะภายในตัวอาคารบ้านเรือนดูงดงามมีคุณค่าน่าอยู่อาศัย
2.      ช่วยพัฒนาด้านจิตใจให้เกิดความสุขสดชื่นจากสภาพธรรมชาติที่ได้บรรจง
ลอกเลียนขึ้นมาจากฝีมือตนเอง
3.      จัดตกแต่งภายในที่ไม่รื่นรมย์ให้เป็นสัดส่วน เพื่อประกอบกิจกรรมงาน
อดิเรกได้อย่างเป็นอิสระ
4.      เพื่อเป็นการศึกษาความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้พื้นน้ำในพื้นที่จำกัด
5.      ก่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัว  เช่น  พ่อ แม่  ลูก 
ช่วยกันตกแต่งตู้ปลา  ดูแลพันธ์ไม้น้ำ  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะให้เด็กๆ รู้จักระบบการทำงานและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพันธ์ไม้น้ำ
 องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา
 • ตู้ปลา   ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการจัดตู้ปลา  ดังนั้นผู้จัดตู้ปลาจำเป็นต้องเอาใจใส่และพิถีพิถันในการเลือกเป็นพิเศษ เพราะปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ตู้ปลาออกมาสู่สายตาในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆ  ที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ก็เพื่อความสวยงามและความเหมาะสม  ในการนำมาใช้ประดับตกแต่ง ห้องรับแขก  หรือห้องโชว์  ตู้ปลาที่นิยมมีอยู่  2  แบบ  คือ
  1.      ตู้ปลาแบบทรงกลม  ปกติจะมีขนาดเล็ก  นิยมใช้ติดตั้งประดับ  ตามห้องรับแขก โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร ซึ่งกินเนื้อที่ไม่มากนัก  จุดเด่นของตู้แบบนี้จะช่วยเพิ่มทัศนีย์ภาพในการชื้นชมพันธ์ไม้น้ำและฝูงปลาได้ดีกว่าตู้ปลาแบบอื่นๆ  เนื่องจากสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ทุกแง่ทุกมุม  และง่ายต่อการทำความสะอาด  ข้อเสียคือมีขนาดเล็ก  จึงไม่สามารถตกแต่งสภาพภายในตู้ปลาให้เหมือนธรรมชาติได้สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร
  2.      ตู้ปลาแบบเหลี่ยม   เป็นตู้ปลาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  มีหลายขนาด  หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายอุปกรณ์การเลี้ยงปลาทั่งไป  ตู้ปลาแบบเหลี่ยมมีพื้นที่กว้างกว่าแบบทรงกลมและเหมาะสำหรับการจัดตู้ปลา  ตู้ปลาแบบเหลี่ยมมี  2  ลักษณะ  คือ
              2.1   ตู้ปลาแบบมีกรอบ  ส่วนใหญ่จะเป็นตู้ปลารุ่นเก่าทำด้วยกรอบอะลูมิเนียมใช้ชันอุดตามรอยต่อกันน้ำรั่วซึม   ตู้แบบนี้จะมีข้อเสียคือ  เมื่อชันถูกความร้อนจะละลายทำให้น้ำรั่วซึมออกมาจากตู้ปลาได้จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก
              2.2   ตู้ปลาแบบไม่มีกรอบ   เป็นตู้ปลาที่นำกระจกมาต่อกันโดยใช้กาวซิลิโคนเป็นตัวประสานระหว่างแผ่นกระจกเข้าด้วยกัน  ตู้ปลาแบบนี้นิยมใช้กันมากที่สุด  เพราะไม่มีกรอบบังทัศนียภาพแก่ผู้ชม  แต่มีข้อเสียอยู่ที่โครงสร้างของตู้ปลาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควร
ขนาดของตู้ปลา   ต้องเลือกขนาดของตู้ปลาให้เหมาะสมกับงาน   และจำนวนปลาที่เลี้ยงด้วย  ตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่ย่อมดีกว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก   เพราะอุณหภูมิภายในตู้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก
       
 • พันธ์ไม้น้ำ
พันธ์ไม้น้ำที่นำมาจัดตู้ปลา ในเมืองไทยมีอยู่หลายพันธ์  และที่สั่งนำเข้ามาขยาย
พันธ์ขายก็มาก    แต่คุณสมบัติเฉพาะด้านนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้จัดควรเลือกลักษณะพันธ์ที่เหมาะสม   เช่น   รูปทรงของใบ   การเจริญเติบโต  อัตราความต้องการของแสงสว่าง    นอกจากนี้พันธ์ไม้น้ำยังมีประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตในตู้ปลา  คือ
-          ช่วยดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเตรตที่เป็นของเสียใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มออกซิเจน
-          เสริมสร้างแหล่งอาหารให้แก่ปลาที่กินพืชบางชนิด  รวมทั้งเป็นที่เพราะฟัก
ไข่
-          ช่วยปรับสภาพปริมาณเกลือในน้ำให้เหมาะแก่การดำรงชีวิต   และไม่เป็น
อันตรายแก่ปลา
-          เป็นที่หลบซ่อนและให้ร่มเงา
การเลือกพันธ์ไม้น้ำ    มีหลักเกณฑ์อยู่  2  ประการ   คือ
1.   การเลือกพันธ์ไม้น้ำในด้านวิธีการปลูก   หมายถึงการเลือกพันธ์ ไม้น้ำที่
ต้องการความเจริญเติบโต  ซึ่งก่อนลงมือปลูกควรคำนึงถึง
            1.1   ความต้องการของพันธ์ไม้น้ำเกี่ยวกับแสงสว่าง   พันธ์ไม้น้ำแต่ละชนิดต้องการแสงสว่างที่แตกต่างกัน   บางชนิดต้องการแสงสว่างมาก  บางชนิดต้องการแสงสว่างน้อย   ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะนำมาปลูกในตู้ปลาต้องพิจารณาดูก่อนว่าพันธ์ไม้น้ำชนิดนี้ชอบแสงสว่างหรือไม่
            1.2   ความต้องการของพันธ์ไม้น้ำเกี่ยวกับดินหรือวัสดุอื่นๆ    พันธ์ไม้น้ำบางชนิดอาศัยดินในการแตกรากและเจริญเติบโต  แต่บางชนิดอาศัยเกาะผิวกรวดแตกราก  ดังนั้นก่อนที่จะลงมือปลูกต้องพิจารณาดูความต้องการเสียก่อน
            2.   การเลือกพันธ์ไม้น้ำ ในด้านการออกแบบ   หมายถึงการเลือกพันธ์ไม้น้ำในด้านรูปร่างลักษณะ   เช่น
            2.1   รูปทรงของพันธ์ไม้น้ำ   ว่าควรจะใช้พันธ์ไม้น้ำขนาดไหนถึงจะดี    การเจริญ   ของใบเป็นอย่างไร   เช่น   เป็นเกลียวยาว   หรือกลมกว้าง
            2.2   สีของพันธ์ไม้น้ำ   เพราะพันธ์ไม้น้ำแต่ละชนิดสีใบค่อนข้างจะไม่เหมือนกัน   เพื่อให้เหมาะสมกับหิน   กรวด   หรือวัสดุอื่นภายในตู้ปลา
            2.3   พื้นผิวของใบ   เช่น   ลักษณะผิวเป็นอย่างไร   ใบเล็ก   ใบใหญ่  เส้นใบนูนเด่นชัดหรือเรียบ   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับวัสดุที่อยู่ใกล้เคียง
            วิธีการจัดพันธ์ไม้น้ำ
            การจัดพันธ์ไม้น้ำต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในด้านการปลูก   และในด้านการออกแบบเป็นส่วนประกอบโดยวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้
            1.   การจัดพันธ์ไม้น้ำควรจัดพันธ์น้ำที่มีการเจริญเหมือนกัน   เช่นพันธ์ไม้น้ำที่ชอบแสงสว่างก็ควรจัดให้อยู่ด้วยกัน
            2.   การจัดควรให้มีจังหวะตามความเหมาะสม   ไม่ควรจัดให้ระดับความสูงเท่ากันหมด   ควรจัดให้พันธ์ไม้น้ำทรงเตี้ยอยู่ด้านหน้า   ส่วนทรงสูงอยู่ด้านหลัง  ถ้าหากผู้จัดนำพันธ์ไม้น้ำทรงสูงมาจัดไว้ด้านหน้า  ก็จะทำให้บังพันธ์ไม้น้ำทรงเตี้ยและทัศนียภาพสวยงาม
            3.   การจัดพันธ์ไม้น้ำไม่ควรจัดให้อยู่เพียงต้นเดียวภายในตู้ปลา  ควรจัดเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมเพื่อเน้นถึงธรรมชาติ
            4.   การจัดพันธ์ไม้น้ำ   ถ้าจัดเป็นพันธ์ไม้น้ำอย่างเดียวมักไม่ค่อยสวยงามเท่าไรหากจัดโดยมีหิน  ตอไม้  และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  เป็นองค์ประกอบเข้าด้วยกัน  ก็จะเกิดความสวยงามมากขึ้น
 พันธุ์ไม้น้ำบางชนิด  นำเข้ามาจากต่างประเทศ   มีดังต่อไปนี้

 
  สาหร่ายฉัตร
 
  สาหร่ายพุงชะโต
 
  สาหร่ายหางกระรอก  
 
  สาหร่ายใบข้าว
 

บทความล่าสุด

 •  2016-08-30 10:07:01
   admin
  ทริปทัวร์เที่ยวเกาะเสม็ด ดำน้ำ Trip A  : ( เที่ยวรอบเกาะเสม็ด ) เดินทาง 11.00 – 16.00 น..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-30 09:14:10
   admin
  [เช่า/ขาย]  คอนโดใจกลางเมืองชลบุรี   ใกล้โรงเรียนชลราษฎรอำรุง   คอนโด The..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-26 14:05:28
   admin
  ปลาทอง บางครั้งนิยมเรียกว่า ปลาเงินปลาทอง เป็น ปลาน้ำจืด อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน  เป็นปลาที่มีถิ่น..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-22 12:04:29
   admin
  การจัดตู้ปลา             การจัดตู้ปลาเป..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-18 16:24:45
   admin
  โครงการเมืองจำลอง พัทยา เมืองจำลองสยาม เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่ม..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-18 15:58:53
   admin
    สัมผัสเสน่ห์แห่งสายน้ำ รับชมวิถีชีวิตแห่งไทย เพลิดเพลินใจไปกับ “ตลาดน้ำ ๔ ภาค (พัทยา)” &nb..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-18 15:03:04
   admin
  เปิดอย่างเป็นทางการในปี พุทธศักราช 2523 (ค.ศ.1980) จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒน-ธรรมไทยและการแสดงช้างแสนร..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-18 15:00:12
   admin
  ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค  เป็นไร่องุ่นของ คุณสุพรรษา  อยู่ติดกับวัดเขาชีจรรย์ บรรยากา..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-18 14:58:33
   admin
  พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-17 15:08:35
   admin
  สวนเสือศรีราชาเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดชลบุรี และถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าสวนเสือ แต่จริง ๆ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-16 16:40:14
   admin
                 เกาะลอยศรีราชา เป็นเกาะที่อยู่ไม่ห่..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-16 15:41:41
   admin
  อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานและการทำอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อระบบน..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-16 10:35:09
   admin
  Coco Beach Resort Bangsaen โรงแรมบางแสน โคโค่ บีช รีสอร์ท โรงแรมบางแสนติดทะเลบางแสน ที่พั..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-16 08:33:06
   admin
  มุมอร่อย   ภาพจากเฟสบุ๊ค มุมอร่อยพัทยา   ร้านอาหารทะเล อร..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 16:05:14
   admin
  เรือนอาหารปะการัง ภาพจากเฟสบุ๊ค เรือนอาหารปะการัง ถ้ามาเยือนบางแสน คงจะหนี..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 15:44:27
   admin
  บ้านเคียงเล ศรีราชา ภาพจากเฟสบุ๊ค บ้านเคียงเล ร้านอาหารทะเลบรรยากาศดี ตั้งอย..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 15:20:08
   admin
  33 Seafood    ภาพจาก 33 Seafood      ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 15:09:23
   admin
   LA TORTA     ภาพจาก เฟซบุ๊ก La-Torta     ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 14:54:25
   admin
  ชายทะเล อ่างศิลา     ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChaitalaySeafood   &n..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 11:19:53
   admin
  ครัวกังวาน     ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kruakungwan     &nbs..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-15 11:14:33
   admin
  ร้านอาหารชมทะเล @ คาซาลูน่า   ภาพจาก ChomTalay@Casalunar Restaurant ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-12 14:35:54
   admincart
  ภูแอทเลิฟ   ภาพจากเพจ phuatlove.chonburi        ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-12 12:57:20
   admincart
  เรือนอาหารทะเล วังมุข   ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือนอาหารทะเลวังมุข     &n..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 16:07:35
   admincart
  " อ่างศิลา " เป็นหมู่บ้านประมงติดริมทะเลเป็นแหล่งขึ้นชื่อในเรื่องของการทำ " ครกหิน " ที่มีให้เล..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 12:13:00
   admincart
  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ&n..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 12:04:34
   admincart
  วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างศิลา มีเนื้อที่ 4 ไร่ เ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 12:03:50
   admincart
  วัดใหญ่อินทาราม เดิมชื่อวัดหลวง ตั้งอยู่บนถนนเจตน์จำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี เป็นวัดสำคัญเก่าแก่คู่เมือ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 12:03:14
   admincart
  พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด ประ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 12:01:28
   admincart
  วัดแสนสุข ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2529 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางกา..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-11 11:58:09
   admincart
                 เมื่อกล่าวถึงบางแสนแล้วนั้นแน่นอนคุณต้องนึ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-10 14:34:21
   admincart
       >>>ถนนคนเดินบางแสน หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกติดปากกันว่า ว๊อคกิ้ง หรื..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-10 14:30:25
   admincart
                  >>..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-10 13:04:49
   admincart
  >>>ตลาดนัดนินจาชลบุรี เป็นตลาดนัดที่ชื่ออาจแปลกหูไปบ้าง ตลาดนัดแห่งนี้ไม่ได้มีพ่อค้าแม..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-10 13:00:17
   admincart
  ตลาดนัดเด็กอวดดีบางแสน             &nbs..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-09 16:25:38
   admincart
  >>> ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี ตลาดนัดซึ่งเป็นที่รู้จัก เป็นตลาดที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-09 16:24:25
   admincart
       >>> ตลาดมืดบริเวณศาลารวมใจชน ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดหน้าศาล ชลบ..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-09 16:22:24
   admincart
            ตลาดเก่าอ่างศิลา ขึ้นชื่อว่างอ่างศิลานั้นหลายคนคงนึกถึงครก..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-09 16:19:03
   admincart
             >>>ตลาดหนองมน เป็นตลาดที่เป็นแหล่งของฝากจากจั..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-09 09:05:34
   admincart
                ตลาดผ้าวัดกลาง ถือเป็นแหล่งซื้อขายผ้าที..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-08 14:09:05
   admincart
  “ประเพณีวิ่งควาย” เป็นประเพณีท้องถิ่น อันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดชลบุรีจัดประจำทุกปี เมื่อมีใค..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-08 14:06:18
   admincart
  หน้าศาล พ.ศ. 2490   โรงแรมบางแสนบีช พ.ศ. 2490   แยกเฉลิมไทย ( ซ้ายพนัส ตรงไปบางแสน..
                                                                                                                                                                    
 •  2016-08-08 10:05:18
   admincart
  ชลบุรีเว็บไซต์ www.chonburiwebsite.com จัดทำและออกแบบ website - web design รับจัดทำ web..
                                                                                                                                                                    
 •  2013-07-09 16:52:08
   admin
  เกาะเสม็ด Samed Island เกาะเสม็ด ถือเป็นเกาะที่เป็นสวรรค์ของคนกรุงที่มีเวลาน้อยและอยากสั..